شركت سهامي بيمه حافظ


   
بيمه حافظ اولين شركت بخش خصوصي است كه پس ازگذشت 23 سال ازتأسيس جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده است. اين شركت به موجب مصوبه هيئت دولت موسوم به مقررات تأسيس بيمه در مناطق آزاد در ارديبهشت ماه سال 1381 در واحد ثبت شركت ها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش به ثبت رسيد و در تير ماه سال 1381 به موجب نامه شماره 19880 بيمه مركزي ايران مجوز فعاليت خود را دريافت نمود.


شركت بيمه حافظ در حال حاضر در كليه رشته‌هاي بيمه اموال و مسئوليت و اشخاص در  مناطق آزاد و در رشته‌هاي بيمه اموال و مسئوليت در مناطق ويژه اقتصادي فعاليت مي‌نمايد و در رشته‌هاي بيمه اعتبار انفرادي، بيمه مسئوليت مديران ارشد، بيمه درمان انفرادي، بيمه آلودگي محيط زيست، بيمه محصولات كشاورزي، بيمه كامپيوتر (
رايانه)، بيمه از كارافتادگي دست هنرمندان (نقاشان، خطاطان، نوازندگان و ...) و صنعتگران، بيمه سرقت آثار هنري، بيمه بيكاري، بيمه مرگ و مير طيور و آبزيان و بيمه مرگ و مير زنبور عسل و كرم ابريشم در سراسر كشور قادر به صدور بيمه‌نامه است.


كيش (دفتر مركزي) و شعب قشم ـ چاه بهار
دفتر ارتباطي تهران: تهران، خيابان شريعتي، بالاتر ازبزرگراه همت، خيابان دشستان دوم، پلاك 23 ، طبقه 4
نشاني دفتر مركزي: جزيره كيش، ساختمان كيش اير ـ طبقه همكف
تلفن‌هاي تماس تهران:  35-22888131  دورنگار: 22843894

وب سايت: www.hafezinsurance.com


طراحی و تولید توسط Radisan.com