شركت سهامي بيمـه ايـران


     
شركت سهامي بيمه ايران ؛ نخستين شركت بيمه ايراني است كه درسال 1314 تاسيس شده است. اين شركت از آغاز در كليه رشته هاي بيمه اي به فعاليت پرداخت وپس از مدتي كوتاه با وجود رقابت نمايندگي شركت هاي بيمه خارجي ؛ توانست سهم عمده اي از بازار بيمه را به خود اختصاص دهد. شركت سهامي بيمه ايران از آغاز تاسيس ؛ همواره بزرگترين و وسيع ترين شركت بيمه كشورشناخته شده است وبا داشتن شعب و نمايندگي هاي متعدد در نقاط مختلف كشور و همچنين درخارج از كشور؛ فعال ترين شركت بيمه ايراني به شمار مي رود.


تعداد كل شعب :205        تعداد نمايندگان:2743
مركزاصلي شركت درتهران، خيابان دكتر فاطمي، بعد از خيابان كاج قرار دارد.
 تلفن: 60- 88954650


وب سايت : www.iraninsurance.ir


طراحی و تولید توسط Radisan.com