کارشناسان خبره

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني با هدف ايجاد مجموعه اي توانمند براي مشاوره در زمينه کاهش ريسک وپيشگيري از مخاطرات پيراموني شرکتها وموسسات طرف قرارداد تشكيل شده است. مطابق با برنامه هاي دست يافتني، اين مجموعه در آينده به کارگروهي توانا درزمينه کليه تخصص ها و مشاوره درمديريت پروژهاي تحقيقاتي ، عمراني و... تبديل خواهد شد.
يکي ازمأموريت هاي کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني ، كمك به افراد و سازمان‌ها جهت افزايش توان مديريت در آنها است كه به صورت مشاوره وتدوين راهکارهاي کاهش مخاطرات محيطي انجام خواهد شد. دراين راستا کارگروه تخصصي ، بوسيله برقراري ارتباط با متخصصان، مديران آگاه و ... از يك طرف خودرا به دانش روزتجهيزخواهد نمودوازسوي ديگربه برقراري ارتباط با افرادوسازمان‌هاي فعال درجوامع وصنايع مختلف خواهد پرداخت. به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود درآينده نزديك، با گردآوري دانش ، تجربه وانجام مشاوره‌هاي تخصصي گوناگون ، اين مجموعه از كيفيت و اثربخشي بالايي برخوردارخواهد شد و با معرفي کارشناسان خبره وتوانمند ، درکليه سطوح حرفه اي پيشتازخواهد گرديد.

جهت دريافت فرم ثبت نام کارشناسان خبره اينجا را کليک کنيد.

لیست کارشناسان خبره
 • نام:محمداسماعيل حيدري
  گروه:تامين اجتماعي(قانون کار)
  رشته تحصیلی:مديريت بازرگاني
  مدرک تحصیلی:ليسانس
  شغل:کارشناس مقررات قانون کار و تامين اجتماعي
  محل کار:
  تلفن ثابت:88679038
  شماره همراه:09124408340
  Email:heidari1010@gmail.com
  توضیحات:
 • نام:مهدي رمضاني
  گروه:تامين اجتماعي(قانون کار)
  رشته تحصیلی:-
  مدرک تحصیلی:-
  شغل:عضو کارگروه تخصصي بيمه تامين اجتماعي (قانون کار)
  محل کار:تهران - خيابان بهار - برج بهار
  تلفن ثابت:
  شماره همراه:09198003441
  Email:ramazani.insurance@yahoo.com
  توضیحات:

طراحی و تولید توسط Radisan.com