سامانه صدور بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين کشاورزي

 کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني

سامانه صدور بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين کشاورزي

              ( مزارع کشاورزي، مزارع پرورش ماهي ، گلخانه ها ، دامداري ها ، صنايع غذائي ، توليد سم ،کارگاه هاي ابزارو ادوات کشاورزي و ...)


اين بيمه نامه براي پوشش مسئوليت حرفه اي مهندسين کشاورزي طراحي شده است که بر اساس اين بيمه نامه در صورت محکوميت بيمه گذار، که به دليل قصور و يا خطاي مهندسين به شخص ثالث وارد آيد، شرکت بيمه گر مطابق شرايط قرارداد نسبت به جبران خسارت اقدام مي نمايد.

 

پوشش هاي در نظر گرفته شده:

1-    غرامت نقص عضو(در مواردي که بر اثر خطا و يا قصور مهندسين نقص عضوي براي بيمه گذار وارد آيد بيمه گر موظف به جبران خسارت مي‌باشد .

2-   غرامت فوت (در صورت فوت بيمه‌گذار بر اثر خطا و يا قصور مهندسين ورثه وي مستحق دريافت غرامت مي‌باشند )

3-  مواردي که بر اثر خطا و يا قصور مهندسين ، منجر به خسارات مالي به اشخاص ثالث در مراحل کاشت ، داشت و  برداشت محصولات کشاورزي وعوامل توليد  وارد آيد .


تعهدات : 

  • ديه فوت و نقص عضو براي هرنفردرماه هاي عادي و ماه هاي حرام تا مبلغ  ديه روز   .
  • مبلغ  100/000/00 ريال تعهدات مالي براي هرمورد، درطول مدت بيمه نامه .
  • مبلغ  20/000/000  ريال تعهدات هزينه هاي پزشكي درطول مدت بيمه نامه.
  • ديه دوم تا سقف  ( ديه روز )  براي هرنفر در طول بيمه نامه .

ü       فرانشيز هزينه پزشکي ندارد .

 ü       فرانشيز هزينه مالي  10درصد . 


مراحل صــدور و يا تمـديد بيمـه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين کشاورزي


1) اعلام درخواست صدور بيمه نامه توسط يکي از روشهاي ذيل :

ü   ثبت مشخصات به صورت آنلاين در سامانه صدور بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين کشاورزي 

و يا تماس تلفني با شماره تلفکس 8و7و02144764616 و 02188933216  اعلام درخواست تلفني به کارگروه تخصصي 

و يا ارسال يک پيامک مختصر (  مهندسين کشاورزي ) به شماره هاي  09368904902 - 09365998257 - 09337712060 و 09337712070 و تماس از طرف ما با شما .

 

2) صـدور بيمـه نامه و ارسال آن براي شما از طريق پست پيشتاز و يا پيک.

3) دريافت بيمه نامه و پرداخت مبلغ فاکتور از روشهاي متنــوع ( آنلاين، واريز به حساب، کارت به کارت، ... )

با احترام – کارگروه تخصصي زير بخش هاي کشاورزي


 

براي ثبت آنلاين درخواست صدورويا تمديد بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين اينجا را کليک نماييد

 

 در صورتي که به هر دليل توانايي و موانعي براي دريافت خسارات وغرامات بيمه نامه هاي خود

در کليه رشته هاي بيمه اي داريد اينجا را کليک کنيد

 

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com