سامانه درخواست صدور بيمه نامه حوادث شخصي استفاده کنندگان از پيست اسکي

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني

سامانه درخواست صدور بيمه نامه حوادث شخصي 

در بيمه حوادث انفرادي خطراتي همچون فوت، نقص عضو، از کارافتادگي دائم و کامل و نيز از کارافتادگي موقت روزانه و هزينه درمان ناشي از جراحات بدني که در اثر حادثه در24 ساعت شبانه روز باشد، پوشش داده مي‌شود و حتي در اين نوع بيمه نامه تمامي خطرات ناشي از کار و ورزش نيز تحت شرايطي مي‌تواند تحت پوشش باشد و چنانچه بيمه شده‌اي در اثر مصدوميت ناشي ازحادثه فوت نمايد، تمام سرمايه مندرج دربيمه نامه بدون اينکه چيزي ازآن کسر گردد تمام و کمال به کسي که نامش در بيمه نامه به عنوان استفاده کننده قيد شده است، پرداخت مي‌گردد و همچنين در صورتي که براي بيمه شده در اثرخطرات تحت پوشش، حادثه‌اي پيش آيد و منجر به نقص عضو گردد، با توجه به کلي و جزيي بودن نقص عضو، غرامت پيش بيني شده در بيمه نامه به وي پرداخت خواهد شد و علاوه بر آن در صورتي که بيمه شده بر اثر وقوع حادثه دچار مصدوميت شده و جهت معالجه خويش متحمل پرداخت هزينه گردد، هزينه درمان او مطابق تعهدات بيمه نامه، پرداخت مي‌گردد.

 

براي ثبت آنلاين درخواست صدور و يا تمديد بيمه نامه حوادث انفرادي اينجا را کليک نماييد

 

  • بيمه حوادث انفرادي در 24 ساعت شبانه روز آرامش را به شما هديه ميکند.به ازاي يکبارحق بيمه پرداختي بسيار کم به مدت يک سال به ميزان تعهد بيمه نامه بيمه هستيد
  • براي استفاده کنندگان از پيست هاي اسکي ، يمه حوادث شخصي روزانه ، در هنگام ورود به داخل پيست و به طور حضوري به فروش مي رسد.
     
بر اساس قانون و مقررات بيمه در ايران و به موجب اين بيمه نامه و شرايط عمومي و خصوصي مندرج در متن و ضمائم آن متعهد مي گردد فرد بيمه شده را در ازاء دريافت حق بيمه مقرر , تحت پوشش خطرات مشمول بيمه حوادث قرار دهد تا در صورت وقوع خطرات مشمول بيمه سرمايه بيمه را بشرح جدول ذيل , حسب مورد در وجه بيمه شده يا استفاده كننده(گان) پرداخت نمايد.

غرامت فوت يا از کار افتادگي

دائم در اثر حادثه

هزينه پزشکي پرداختي

 در اثر حادثه

هزينه

هزينه ارسال

حق بيمه قابل پرداخت براي يک سال

200,000,000

30,000,000

……….

35,000

……… ريال

300,000,000

30,000,000

……….

35,000

………. يال

 ضمناً بهره برداران شرکت تله سيژ پاپا مي توانند به صورت اختصاصي از اين بيمه نامه اسفاده نمايند.

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com