سامانه صدور بيمه نامه ماشين آلات کشاورزي

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني

سامانه صدور بيمه نامه ماشين آلات کشاورزي

پوشش بيمه بدنه، مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث و پوشش حوادث راننده

کارگروه تخصصي امور بيمه زيربخش هاي کشاورزي با مشاركت سازمانها و نهادهاي تاثيرگذار و به منظور ايجاد امنيت براي فعالان زيربخش ، نسبت به تدوين بيمه نامه هاي جامع وکامل اقدام نموده وکليه مالکين حقيقي وحقوقي ماشين ألات كشاورزي مي توانند با اخذ اطلاعات لازم از طريق سايت  Www.z-allinsurance.com و يا مراجعه به كارشناسان کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني مستقر در استانها وشهرستانها از مزايا و محاسن اين بيمه نامه ها بهره مند شود.

پوشش ها بيمه نامه


سرقـت كلـي                  سقـوط و واژگوني               تصـادم                        تصـادف              آتشسوزي

انفجار                            صاعقه                             زلزله                          سيـل                طوفان وتندباد

سقوط بهمن                برخورد جسم خارجي            نشست و رانش زمين 

پوشش هاي تکميلي (در صورت درخواست)


  1. تعهد بيمه گر درقبال خسارات جاني اشخاص ثالث شامل فوت (جهت يك يا چند نفر ) در طول مدت بيمه در ماههاي عادي و در ماههاي حرام حداكثر ديه روز بوده و از مبلغ مذكور تجاوز نخواهد کرد.
  2. حداکثر تعهد بيمه گر براي خسارات مالي وارده به اشخاص ثالث در طول مدت بيمه نامه مبلغ 000ر000ر30 ريال بوده و از مبلغ مذكور تجاوز نخواهد کرد.
  3. حداکثر تعهد بيمه گر جهت حوادث راننده وسيله نقليه در طول مدت بيمه براي خسارت جاني شامل فوت و يا نقص عضو ناشي از خطرات تحت پوشش بيمه نامهمبلغ 200000000 ريال خواهد بود و از مبلغ مذكور تجاوز نخواهد کرد.

نکات مهم :


- در صورتيکه راننده داراي گواهينامه متناسب نباشد، خسارت فقط درصورتي قابل پرداخت است که سه شرط زير رعايت گردد :

  1. راننده داراي حداقل گواهينامه پايه دو راهور باشد.
  2. دوره آموزشي استفاده از دستگاه مورد بيمه، که توسط سازمان جهادکشاورزي و يا سازمان نظام مهندسي کشاورزي شهرستان برگزار مي گردد، را طي نموده و گواهي مربوطه را اخذ کرده باشد.
  3. نام راننده از قبلا در بيمه نامه قيد شده باشد. 

- درصورتيکه بيمه گذار در زمان وقوع خسارت مالک رسمي وسيله نقليه نباشد، پرداخت خسارت مستلزم ارايه وکالتنامه رسمي باحضور و اعلام رضايت کتبي صاحب سند(مالک) خواهد بود.

- ماده 10 قانون بيمه : درصورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي آن بيمه شده باشد ،بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.

- بيمه گذار موظف است هرگونه تغيير در مفاد پيشنهاد و پرسشنامه را از قبيل مالکيت، نشاني و... را کتبا به بيمه گر اعلام نمايد ، بديهي است در غير اين صورت آخرين وضعيت بيمه شده ملاک عمل بيمه¬گرخواهد بود.


مراحل صــدور و يا تمـديد بيمـه نامه ماشين آلات کشاورزي


1) اعلام درخواست صدور بيمه نامه توسط يکي از روشهاي ذيل :

ü   ثبت مشخصات به صورت آنلاين در سامانه صدور بيمه نامه ماشين آلات کشاورزي 

و يا تماس تلفني با شماره تلفکس 8و7و02144764616 و 02188933216  اعلام درخواست تلفني به کارگروه تخصصي 

و يا ارسال يک پيامک مختصر (  مهندسين کشاورزي ) به شماره هاي  09368904902 - 09365998257 - 09337712060 و 09337712070 و تماس از طرف ما با شما .

 

2) صـدور بيمـه نامه و ارسال آن براي شما از طريق پست پيشتاز و يا پيک.

3) دريافت بيمه نامه و پرداخت مبلغ فاکتور از روشهاي متنــوع ( آنلاين، واريز به حساب، کارت به کارت، ... )

با احترام – کارگروه تخصصي زير بخش هاي کشاورزي


 

براي ثبت آنلاين درخواست صدور و يا تمديد بيمه نامه ماشين آلات کشاورزي اينجا را کليک نماييد

 

 در صورتي که به هر دليل توانايي و موانعي براي دريافت خسارات وغرامات بيمه نامه هاي خود

در کليه رشته هاي بيمه اي داريد اينجا را کليک کنيد


 


طراحی و تولید توسط Radisan.com