درباره ما

 درباره ما

آنچه که مسلم است ، زندگي انسان به نحوي شکل گرفته است كه با بهره گيري و بكارگيري فن آوريهاي نوين و به منظور دسترسي به رفاه و رشد اقتصادي بالاتر، ممکن است با حوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع روبرو گردد . آثار و نتايج اين حوادث و مخاطرات علاوه بر ايجاد نگراني ودغدغه هاي مستمر ، بعضي مواقع به حدي است كه مي تواند حاصل سالها تلاش و كوشش فردي يا جمعي را با خطر نابودي روبرو سازد.

کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني با حمايت از تعدادي شرکت ها وسازمانهاي مطرح کشور ، به منظورپيشگيري وکاهش خطرات پيراموني وهمچنين فرهنگسازي و خودآگاهي کارکنان و خانواده هاي گرانقدر آنان شکل گرفته است .

اين کارگروه در راستاي اعطاي آرامش و کاهش دغدغه خاطر کارکنان زيربخشهاي وابسته و پشتوانه دانش و تجربه کارشناسان خبره درتخصص ها و رشته هاي مختلف، اميدوار است بتواند موجب ارتقاء امنيت و اطمينان مخاطبين خود باشد.

 کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني آماده است تا با همکاري شرکت هاي معتبر و کارآمد بيمه گر، نسبت به تامين پوشش هاي مختلف بيمه اي ، در قالب انواع بيمه نامه ها و بصورت حرفه اي ، اقدام نمايد.

شما مي توانيد با مراجعه به اين سايت از مشاوره رايگان کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني، بهره مند شويد و هدايت امور بيمه اي در اين سايت فقط جنبه مشاوره داشته و کليه مسئوليت صدور و منافع اقتصادي آن مربوط به شرکت هاي بيمه گر و بيمه گذاران مي باشد و هيچگونه منافع اقتصادي براي مديريت سايت نخواهد داشت.

 

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com